FILMINA és un petit laboratori artesanal especialitzat en reversible. No faig negatius fotogràfics. Simplement, revetlle amb la màxima cura les teues diapositives de color o B&N, així com les teues pel·lícules de cinema.

En foto fixa, revetlle 35mm, format mitjà o 5X4. Faig el procés E-6 per a diapositiva de color o bé obtinc diapositives B&N partint de més d’una desena d’emulsions negatives amb el meu procés propi.

En cinema, revetlle les teues pel·lícules reversibles de 8mm, Súper-8, DS8 o 16mm, tant en B&N com en color.